پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده امروز؛ ۳ آذر

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر / ‏‬بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / ‏بیشینه دما: ۱۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف و غبار محلی / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری گاهی غبارآلود افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/621784/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1