پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده امروز؛ ۴ آذر

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان ابری گاهی وزش باد بارش خفیف باران / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان ابری گاهی وزش باد به تدریج کاهش ابر / ‬بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری به تدریج کاهش ابر همراه با مه صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/622045/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

شیراز: آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی / ‏بیشینه دما: ۱۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید / ‏‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

ارومیه: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی بارش باران / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: