پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده، امروز ۵ آذر

البرز: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/622262/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

شیراز: آسمان کمی صاف وزش باد گاهی کمی ابری / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری و غبار محلی بارش پراکنده / ‏بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان باران پراکنده بارش ابر کاهش به تدریج / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد