پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۷ آذر

تبریز: آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری گاهی غبار محلی/ بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد/ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/622895/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد/ ‬بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد/ بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای بعضی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان ابری و مه‌آلود گاهی بارش باران/ بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه‌ابری تا ابری گاهی مه‌آلود/ ‏‬بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی/ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد/ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری به‌تدریج غبار محلی/ بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری همراه با غبار محلی/ ‏بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد/ کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد