پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۹ آذر

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شیراز: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر کاهش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و وزش باد در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری در بعضی ساعات بارش باران همراه با وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری افزایش ابر و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسماننیمه ابری تا ابری گاهی مه صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/623444/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر بارش پراکنده گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی بارش باران / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری تا ابری و غبارآلود / ‏بیشینه دما: ۱۵‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد