پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۵ آذر

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود و وزش باد / ‏‬بیشینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در پاره‌ای نقاط مه آلود / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‬بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان رگبار و رعدوبرق در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد / ‏بیشینه دما: ۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/624819/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1