پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۹ آذر

شیراز: آسمان کمی ابری و مه رقیق نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان قسمتی ابری افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/625683/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

تبریز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‬بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود / ‬بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸- درجه سانتی‌گراد