پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۴ آذر

اصفهان: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شیراز: آسمان به تدریج ابری در بعضی ساعات بارش خفیف باران گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/626857/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری یا وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر در ارتفاعات و بارش پراکنده / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

بندرعباس: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد