پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ آذر

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

بندرعباس: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/627715/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

همدان: آسمان کمی ابری در پاره‌ای نقاط مه رقیق و هوا آلوده / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا نیمه ابری و احتمال مه رقیق / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری مه آلود / ‬بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲– درجه سانتی‌گراد