پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۹ آذر

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی مه رقیق / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

بندرعباس: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان صاف همراه با مه صبحگاهی / ‏‬ بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/627956/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1