پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۳۰ آذر

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و هوا آلوده / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان نیمه ابری گاهی ابری و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان غبار محلی گاهی وزش باد و کمی ابری / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در پاره‌ای نقاط مه آلود / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری همراه با مه رقیق در بعضی ساعات وزش باد / ‬بیشینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

آمل: آسمان ابری همراه با دما زیاد کاهش و بارش پراکنده / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/628225/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

بندرعباس: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد