پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۳ دی

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با برف پراکنده بارش / ‬بیشینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری بارش باران یا برف / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش باران / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان ابری و مه رقیق به تدریج وزش باد شدید / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران / ‏‬ بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/628722/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3-%D8%AF%DB%8C

همدان: آسمان ابری در بعضی ساعات بارش برف و مه آلود / بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان ابری گاهی وزش باد با احتمال بارش پراکنده / ‬بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان ابری همراه با بارش باران یا برف و مه آلود / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد