پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۹ دی

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری افزایش ابر و افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/632421/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%DB%8C

تهران: آسمان نیمه ابری و به تدریج ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و بارش باران / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان نیمه ابری تا ابری بارش پراکنده / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان به تدریج ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر بارش باران / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان نیمه ابری در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده برف / ‬بیشینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش برف / ‬بیشینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲- درجه سانتی‌گراد