پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۵ دی

همدان: آسمان بارش برف ابر کاهش به تدریج / ‬بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش خفیف باران / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان مه آلود همراه با بارش باران گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده / ‏‬ بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/633879/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%DB%8C

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی مه‌آلود / ‬بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه‌ابری گاهی افزایش ابر یا بارش باران یا برف / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان ابری در بعضی ساعات بارش برف گاهی وزش باد / بیشینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان ابری و مه‌آلود همراه با بارش برف / بیشینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده باران / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد