پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۵ بهمن

بیرجند: آسمان صاف، گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و غبار محلی / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان ابری همراه با بارش باران، گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه‌ابری / ‬بیشینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری، همراه با یخبندان / بیشینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه‌ابری تا ابری و مه‌آلود / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری، گاهی افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده / ‏‬ بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/636372/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86

همدان: آسمان قسمتی ابری، در پاره‌ای نقاط مه‌آلود / ‬بیشینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰- درجه سانتی‌گراد