پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۸ اسفند

شهرضا: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا بارش باران / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری بارش باران یا برف / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

دولت‌آباد: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / ‏ بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/646492/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

اردستان: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات ابری یا رگبار باران / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه‌ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد