پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ اسفندبه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان قسمتی ابری به‌تدریج افزایش ابر و رگبار باران / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان نیمه ابری گاهی ابری و رگبار باران / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان نیمه ابری گاهی ابری و رگبار باران / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان نیمه ابری گاهی ابری و رگبار باران / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/648416/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF