پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ اسفندبه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/648801/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF