پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکم مهر

مبارکه: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/607255/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1

نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد.

سمیرم: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد