پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۲ فروردین

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

نجف‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/653862/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

سمیرم: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‏ ‏ بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد