پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ فروردین

خوانسار: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/654680/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

مبارکه: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد شدید ‏ / ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: