پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۸ اردیبهشت

سمیرم: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

نجف‌آباد: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/657527/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

شرق اصفهان: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد