پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۹ اردیبهشت

نجف‌آباد: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان کمی ابری افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۳‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردستان: آسمان صاف گاهی وزش باد شدید و افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹‬ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/657697/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

شرق اصفهان: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد