پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/661551/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد