پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۴ خرداد

دولت‌آباد: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/667032/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

نجف‌آباد: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد و احتمال گردوخاک / بیشینه دما: ۴۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردستان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد و احتمال گردوخاک / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد