پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۵ خرداد

نجف‌آباد: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری، گاهی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شرق اصفهان: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری، گاهی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری، گاهی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/667335/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

کاشان: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۸‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف گاهی کمی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری، گاهی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷‬ درجه سانتی‌گراد