پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۳۱ خرداد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

کاشان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال توفان و گردوخاک / ‏ بیشینه دما: ۳۸‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/668485/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3%DB%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

مبارکه: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال توفان و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال توفان و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد و احتمال گردوخاک / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال توفان و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد