پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۳۰ تیر

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / ‏ بیشینه دما: ۳۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری و مه صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار محلی گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / ‏ بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/674748/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D8%B1شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۸ سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد