پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۱۷ آبان

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه


منبع: https://www.imna.ir/news/702482/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۲ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد