پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۲۷ آبان

نجف‌آباد: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف و مه صبحگاهی در بعدازظهر قسمتی ابری / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی مه رقیق / ‏ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/704952/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

مبارکه: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد