پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۲۸ آبان

کاشان: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/705248/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شهرضا: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‏ بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: