پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۱۹ مرداد

کاشان: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان کمی ابری و مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی / ‏ بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری و مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان کمی ابری و مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری و مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/678672/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری و مه صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: