پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۱ دی

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۱۱‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/713794/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1-%D8%AF%DB%8C

کاشان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۴- درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود / ‏ بیشینه دما: ۱۴‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شرق اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد