پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۱۷ شهریور

اردستان: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / ‏ بیشینه دما: ۳۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری وزش باد / بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری وزش باد / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا قسمتی ابری وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۸‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/685947/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

سمیرم: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد