پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۱۸ شهریور

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۵‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/686018/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۸‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری اوایل شب وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۴۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری اوایل شب وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد