پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ ۲۴ شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و غبار صبحگاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف و غبار صبحگاهی افزایش ابر / ‏ بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف اواسط روز افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/687575/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1