پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۳ آبان

خوانسار: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/614539/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد.

مبارکه: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد