پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۲ آبان

خوانسار: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/616562/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شرق اصفهان: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان نیمه ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد.