پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۴ آبان

مبارکه: آسمان نیمه ابری و مه آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد.

شرق اصفهان: آسمان نیمه ابری و مه‌آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان نیمه ابری و مه آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری و مه‌آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان نیمه ابری و مه آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/617087/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

خوانسار: آسمان نیمه ابری و مه آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان نیمه ابری و مه آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان نیمه ابری و مه‌آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد