پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۸ آبان

مبارکه: آسمان صاف و غبار محلی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف و غبار محلی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/618108/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86خوانسار: آسمان صاف اوایل شب افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری یا غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف و غبار محلی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف اوایل شب افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد.