پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۳ آبان

مبارکه: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/619212/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شهرضا: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: