پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۸ آذر

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / ‏‬ بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/625443/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

شهرضا: آسمان کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد