پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ آذر

شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شهرضا: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/627219/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد