پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ آذر

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی شش درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی دو درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی دو درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: سه درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی چهار درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی دو درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/627822/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

اردستان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: سه درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی دو درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: منفی یک درجه سانتی‌گراد