پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۷ دی

کاشان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸- درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/629678/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B7-%D8%AF%DB%8C

شهرضا: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: