پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۴ بهمن

شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸- درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان نیمه ابری و مه‌آلود، گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹- درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/636118/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B4-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86

نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری / بیشینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد