پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکشنبه ۱۳ اسفند

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/732975/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

ارومیه: آسمان قسمتی ابری افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

کیش: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

اهواز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر / ‏‬ بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی گاهی قسمتی ابری / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- سانتی‌گراد

مشهد: آسمان ابری همراه با مه رقیق به تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات مه آلود / بیشینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی به تدریج افزایش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری یخبندان / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

ساری: آسمان صاف تا نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد