پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز پنجشنبه ۲ فروردین

البرز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی کمی ابری / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف همراه با وزش باد گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

ساری: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/738062/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ سانتی‌گراد

اهواز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

ارومیه: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد و افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

کیش: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد شدید و دریا مواج / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

مشهد: آسمان وزش باد به تدریج افزایش ابر در پاره‌ای نقاط رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد