پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکشنبه ۱۲ فروردین

شیراز: آسمان نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده در بعدازظهر / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

ساری: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری گاهی بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

مشهد: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری افزایش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان صاف تا قسمتی ابری / ‏‬ بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

ارومیه: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اهواز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/740717/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

تبریز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

کیش: آسمان نیمه ابری تا ابری و احتمال بارش باران / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد