پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز دوشنبه ۱۳ فروردین

بوشهر: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اهواز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

ساری: آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

کیش: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان به تدریج ابری در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده در بعدازظهر / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان نیمه ابری تا ابری و بارش باران / ‏‬ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/740871/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

ارومیه: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

مشهد: آسمان نیمه ابری به تدریج افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد و کمی ابری / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد