پیشنهادهای مهم فرهنگی در سفر دبیرکل مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا به ایران مطرح شد


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری قاره آسیا و همچنین سرمایه انسانی و مالی کشورها در این حوزه ضروری است هر چه زودتر سند صنعت گردشگری مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا تدوین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215852/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7